NORRA SVENSKA FISKEOMRÅDE

Till fiskeområdet hör de vattenområden (totalt 39.000 ha)

som finns i kommunerna Karleby, Jakobstad, Pedersöre,

Kronoby och Larsmo.

 

Fiskeområdet indelas i:

 

 Perho ås delområde

· Havets delområde

· Larsmo-Öjasjön och Kronoby-, Esse-, Purmo- och

 Kovijoki åars delområde