Ordförande: Karl-Erik Holmberg

Byvägen 40, 68555  BOSUND

Ordförande: Johan Helander

Kirilax 6, 67600 KARLEBY

Ordförande: Harald Slotte

Fiskarholmsv. 4, 68500 KRONOBY

Ordförande: Håkan Bystedt

Kauko R 10, 67600 KARLEBY

Ordförande: Kurt Häggblom

Tegelsalavägen 23 67600 KARLEBY

Eugmo bys delägarlag

Korplax delägarlag

Kronoby delägarlag

Kirilax delägarlag

Kaustar delägarlag

Kvikant delägarlag

Kyrkoby  delägarlag

Larsmo by delägarlag

Lepplax-Norrby vattendelägarlag

Palo bys delägarlag

Ordförande: Harry Tallquist

Kvikantstigen 1, 67800 KARLEBY

Ordförande: Boris Mattsson

Forsby byväg, 66900 Nykarleby

Ordförande: Göran Sundqvist

SödraLarsmov. 228, 68570 LARSMO

Ordförande: Björn Gripenberg

Träisvägen 15, 68500 KRONOBY

Ordförande: Clas Laxåback

Palo, Hauki  67400 KARLEBY

Ordförande: Jens Brännkärr

68410 NEDERVETIL

Ordförande: Peter Antus

Tallgränd 4, 68930 PURMO

 

 

Ordförande: Håkan Hedström

Möllsersstigen 12, 67100 KARLEBY

Ordförande:Karl-Johan Envall

Gamla Pirilöv  208, 68600 JAKOBSTAD

Nedervetil fiskargille

Pörkenäs delägarlag

Sinikka Sjöblad, Pörkenäsvägen

68620 JAKOBSTAD

 

 

Purmo delägarlag

Pirilö delägarlag

Terjärv delägarlag

Vestersundsby delägarlag

Vittsar delägarlag

Öja delägarlag

Överr-Nederlappfors delägarlag

Ordförande: Tom Kolam

Kolamvägen 450, 68700 TERJÄRV

Ordförande: John Söderman

Norrlötsväg.59, 68620 JAKOBSTAD

 

Ordförande: Stig Lillhonga

Rimmiv. 417, 67400 KARLEBY

Ordförande: Bengt Kronqvist

Hagafolksvägen 3 , 68550 ÖJA

Ordförande: Pher-Albin Vik

68840 LAPPFORS

Rödsö delägarlag

Över-Ytteresse delägarlag

 Ordförande: Sten Pettersson

 Slätkullavägen 120, 68820 ESSE