NYTTJANDE OCH VÅRDPLANER

· Perho ås nyttjande och vårdplaner

· Havsområdets nyttjande och vårdplaner

· Larsmo-Öjasjön + åarnas nyttjande och vårdplaner

            (Nuvarande planer godkända och fastställda på årsmötet i april 2001)

Flygbild över Gertruds fiskled in

till Larsmo-Öjasjön från havet