NORRA SVENSKA FISKEOMRÅDE

 RING ELLER SKRIV TILL OSS

 

 

                         DISPONENT BIRTHE WISTBACKA ........

                                           teL 06-7281596 ; 050-3259134

                        vardagar kl 9—13  (förnamn@norrasvenska.fi)

 

      N O R R A   S V E N S K A   F I S K E O M R Å D E

                                   SÖDRA LARSMOVÄGEN 139

                               SF- 68 570 LARSMO, FINLAND