FISKTILLGÅNGAR

FISKBESTÅNDEN I PERHO ÅS DELOMRÅDE

 FISKBESTÅNDEN I HAVSOMRÅDET

FISKBESTÅNDEN I LARSMO-ÖJASJÖN

OCH ÅARNAS  DELOMRÅDE